NOK POSDUIFUNIE


Bestuur

Voorsitter

Arthur Strydom

De Aar 

083 272 6147

Onder-Voorsitter

Jacques Grobbelaar

Luckhoff

072 877 6721

Sekretaris/Wedvlug-sekretaris/Tesourier

MP Fourie  

Upington

084 633 2117

Vervoerbeampte

Billy Pretorius  

Aliwal-Noord

084 888 4509

Klubkontakte

Aliwal-Noord

Ivan van Jaarsveld

Aliwal-Noord

072 777 0807

Burgersdorp

Johan van Rijswijk

Burgersdorp 

083 410 7753

Carnarvon

Roy Henegan

Carnarvon 

082 927 0291

 Colesberg

Terence Gorrah

Colesberg

078 776 5366

De Aar

Arthur Strydom

De Aar 

083 272 6147

Luckhoff

Jacques Grobbelaar

Luckhoff

072 877 6721

Noupoort

Ilse Strydom

Noupoort

083 311 5552

Philipstown

Joffie du Plessis

Philipstown

0823774892

Make a free website with Yola