NOK POSDUIFUNIE


BEWEEG MET DIE MUIS-PYLTJIE OOR DIE FOTO OM 'N VOLLEDIGE BESKRYWING TE KRY VAN DIE LID SE NAAM, SY HOKNAAM ASOOK SY SANPO UNIEKE NOMMER

Aliwal-Noord Posduifklub
Barkly-Oos Posduifklub
Burgersdorp Posduifklub
Carnarvon Posduifklub
Colesberg Posduifklub (Colesberg lede)
Colesberg Posduifklub (Philippolis lede)
De Aar Posduifklub
Dordrecht Posduifklub
Graaff-Reinet - Kamdeboo Posduifklub
Graaff-Reinet - Merino Posduifklub
Luckhoff Posduifklub
Middelburg Posduifklub
Noupoort Posduifklub
Philipstown Posduifklub

Make a free website with Yola