NOK POSDUIFUNIE


Veiling van ALLE duiwe uit die hokke van wyle PAUL VILJOEN word gehou op SATERDAG 17 NOVEMBER om 10:00* in die KLUBHUIS by COLESBERG GHOLFKLUB  

*BESIGTIGING KAN VANAF 08:30 GEDOEN WORD. 

BETALINGS: BENEWENS KONTANT, SAL ELEKTRONIESE BETALINGS MET KREDIET- en/of DEBIETKAARTE OOK AANVAAR WORD.  VIR DIÉ DOEL SAL KAARTMASJIENE BESKIKBAAR WEES

Die skakels (regs) sal jou neem na rekords van ALLE duiwe wat op veiling kan wees asook STAMBOME van 26 van die wedvlugduiwe.  Hieronder is die volledige stambome en foto's van 90 broeiduiwe.

Vir volledige STAMBOOM en FOTO, klik op bewoording Foto/Stamboom by die betrokke duif. 

Duiwe is in ouderdom- en numeriese volgorde ingedeel met besonderhede van JAARTAL; NOMMER, HANTERING, KLEUR en GESLAG  - Vir LOTNOMMERS sien lys heelonder

BROEIDUIWE OP VEILING

Jr     Nommer   Han    Kleur  Gesl                   

04        2827         S         BB      C    Foto/Stamboom

05        868           M        CH      C    Foto/Stamboom

06          26           S         BB      C   Foto/Stamboom 

07        1002         S         CH      C    Foto/Stamboom

07         1003        S         CH      H   Foto/Stamboom 

07        75932       S         DCP    C    Foto/Stamboom

08        00034       S         BB      C     Foto/Stamboom

08        00116       S        CH       H    Foto/Stamboom

08        00071       S        BBP     H    Foto/Stamboom 

08        00072       S        BBP     H    Foto/Stamboom 

08        00074       S        CH       C    Foto/Stamboom

08         0150       M       DCP     H    Foto/Stamboom 

08        00200       S        BBP    H     Foto/Stamboom 

10         0411       S     DCHP     C     Foto/Stamboom

10         0444       S        CH      H     Foto/Stamboom

10         0499       S       CHP     H     Foto/Stamboom 

10         0570       S        CH      C     Foto/Stamboom 

10         0571       S        BB       C     Foto/Stamboom 

10         0600       M      DCH      C     Foto/Stamboom

10         0620       M        CH      C    Foto/Stamboom

11         0712       S        CH      C     Foto/Stamboom 

11         0728       S        BB       H     Foto/Stamboom 

11         0806       S       BBP      C     Foto/Stamboom

11         0819       M       CH       H     Foto/Stamboom 

11         0866       S        CH       C    Foto/Stamboom 

11       43146       S       G/PD     C     Foto/Stamboom

12         0082       M       CH        C    Foto/Stamboom

12         1002       S        CHP     H    Foto/Stamboom 

12         1045       M        CH       H    Foto/Stamboom

12         1058       M        BB      H     Foto/Stamboom 

12         1074       M        CH      C     Foto/Stamboom

12         1132       S         CH     H     Foto/Stamboom 

12         1136       S         CHP    H    Foto/Stamboom 

12         1166       S         CHP    H    Foto/Stamboom 

12         1168       M        CH      C     Foto/Stamboom 

13        1353        S         BBP     H   Foto/Stamboom 

13        1364        S         G/PD   C    Foto/Stamboom 

13        1391        S         CH       C   Foto/Stamboom

13        1421        M          R       C    Foto/Stamboom 

13        1437        S         CH      H    Foto/Stamboom 

13        1481        S         CH      H    Foto/Stamboom 

13        1494        M         CH      H    Foto/Stamboom 

13         1507       S          BB      C    Foto/Stamboom 

13         1516       S          BB      C    Foto/Stamboom 

13         1524       S          BBP    H    Foto/Stamboom

13       61441       S          DCH    C    Foto/Stamboom

14       00661       S          CHWF H    Foto/Stamboom

14         2004       S          CH     C    Foto/Stamboom 

14         2015       M          BB      H   Foto/Stamboom 

14         2030       M      BBWF   H     Foto/Stamboom

LotJr        No      Hantering  Kleur  Geslag 

14         2031       S          BB     H     Foto/Stamboom

14         2036       S        BBP    C     Foto/Stamboom 

14         2051       S          BB     H     Foto/Stamboom 

14         2052       S         BBP    C     Foto/Stamboom

14         2069       S          CH     H     Foto/Stamboom

14         2080       S          CH     C     Foto/Stamboom

14         2105       S          BB      C    Foto/Stamboom

14         2116       M         BB      H     Foto/Stamboom

14         2145       S          BBP   H     Foto/Stamboom

14         2149       S          CH     C     Foto/Stamboom

14         2180       S          BBWF C     Foto/Stamboom

14         2197       S          CHPD H     Foto/Stamboom

14         2230       S          BB      C     Foto/Stamboom

14         2255       M         CH      C     Foto/Stamboom

14         2279       S          CHP   C     Foto/Stamboom

14         2289       S          BB      C     Foto/Stamboom

14         2315       S          CHP   H    Foto/Stamboom 

14       03187       S           BB     H     Foto/Stamboom

15           013       M          BBP   H     Foto/Stamboom

15           015       M          CH     C   Foto/Stamboom 

15         0050       M          CH     C    Foto/Stamboom 

15         0077       S          DCHP  C   Foto/Stamboom 

15         0097       S          BB      H    Foto/Stamboom

15         0098       M          BBP    H   Foto/Stamboom 

15         0107       S          CH      H   Foto/Stamboom 

15         0111       S          CHP    H   Foto/Stamboom 

15         0135       M          BB      H    Foto/Stamboom

15         0146       S          CH      C   Foto/Stamboom 

15         0190       S          CH      C    Foto/Stamboom

15         0228       S       BBWF    C    Foto/Stamboom 

15         0290       S         CHP     C    Foto/Stamboom

16         3601       S          CH      H    Foto/Stamboom

16         3627       S          CH      H    Foto/Stamboom

16         3645      M          BB       C    Foto/Stamboom

16         3650      S           BB       H    Foto/Stamboom

16         3655      S          CH        H   Foto/Stamboom

16         3661      S         BBP       C   Foto/Stamboom

16         3672      S           BB       C    Foto/Stamboom

16         3676      M           BB      H    Foto/Stamboom

16         3684      S           BB       H    Foto/Stamboom

16         3687      S           CH      C    Foto/Stamboom

16         3704      S            BB      C    Foto/Stamboom

16         3714       M      CHWF     H    Foto/Stamboom

16         3715       M          CH      H    Foto/Stamboom

16         3719       S           CH      H   Foto.Stamboom

16         3732       S           CH      H   Foto/Stamboom

16         3782       S           CH      H   Foto/Stamboom

16       29227       S        G/PD      H   Foto/Stamboom

17         4464       S           BB       C  Foto/Stamboom

LOTNOMMERS VAN  BROEIDUIWE OP VEILING

LOT 1   05/868        M        CH      C   Foto/Stamboom

LOT 2  14/2036      S        BBP    C    Foto/Stamboom 

LOT 3   06/26          S         BB      C   Foto/Stamboom 

LOT 4   14/2051      S         BB      H   Foto/Stamboom 

LOT 5   07/1002      S         CH     C    Foto/Stamboom 

LOT 6   14/2052      S         BBP   C    Foto/Stamboom

LOT 7   07/1003      S         CH     H    Foto/Stamboom 

LOT 8   14/2069      S         CH     H    Foto/Stamboom

LOT 9    08/00034   S        BB      C    Foto/Stamboom

LOT 10  14/2080     S        CH      C    Foto/Stamboom

LOT 11  08/00116   S        CH      H    Foto/Stamboom

LOT 12  14/2116     M        BB      H    Foto/Stamboom

LOT 13  08/00071   S         BBP   H    Foto/Stamboom

LOT 14  14/2145      S        BBP   H    Foto/Stamboom

LOT 15  08/00072   S         BBP   H    Foto/Stamboom

LOT 16  14/2149     S         CH     C    Foto/Stamboom

LOT 17  08/0150      M       DCP   H    Foto/Stamboom

LOT 18  14/2180      S        BBWF C   Foto/Stamboom

LOT 19  08/00200    S        BBP    H   Foto/Stamboom

LOT 20  14/2197      S        CHPD  H  Foto/Stamboom

LOT 21  10/0411      S        DCHP  C  Foto/Stamboom

LOT 22  14/2230      S         BB      C  Foto/Stamboom

LOT 23  10/0444      S         CH      H  Foto/Stamboom

LOT 24  14/2255      M        CH      C  Foto/Stamboom

LOT 25  10/0499      S         CHP    H  Foto/Stamboom

LOT 26  14/2279      S         CHP    C  Foto/Stamboom

LOT 27  10/0570      S         CH       C  Foto/Stamboom

LOT 28  14/2289      S          BB       C  Foto/Stamboom

LOT 29  10/0571      S          BB       C  Foto/Stamboom

LOT 30 14/2315      S          CHP      H  Foto/Stamboom

LOT 31 10/0600      M          DCH     C  Foto/Stamboom

LOT 32 14/03187    S           BB        H  Foto/Stamboom

LOT 33 11/0712      S           CH       C  Foto/Stamboom

LOT 34 15/0050      M          CH       C  Foto/Stamboom

LOT 35 11/0728      S           BB       H  Foto/Stamboom

LOT 36  15/0077     S           DCHP  C Foto/Stamboom

LOT 37  11/0806     S           BBP     C  Foto/Stamboom

LOT 38  15/0097     S           BB       H   Foto/Stamboom

LOT 39  11/0819     M          CH       H   Foto/Stamboom

LOT 40  15/0098     M          BBP     H   Foto/Stamboom

LOT 41  11/0866     S           CH       C   Foto/Stamboom

LOT 42  15/0107     S           CH       H   Foto/Stamboom  

LOT 43  11/43146   S           G/PD   C   Foto/Stamboom

LOT 44  15/0111     S           CHP    H   Foto/Stamboom

LOT 45  12/0082     M           CH      C   Foto/Stamboom

LOT 46  15/0135      M         BB       H   Foto/Stamboom

LOT 47  12/1002      S          CHP    H   Foto/Stamboom

LOT 48  15/0146     S          CH       C   Foto/Stamboom

LOT 49  12/1058     M         BB        H   Foto/Stamboom

LOT 50  15/0190     S          CH        C   Foto/Stamboom 

LOT 51  12/1074     M         CH        C  Foto/Stamboom 

LOT 52  15/0228     S          BBWF   C  Foto/Stamboom 

LOT 53  12/1132     S          CH        H  Foto/Stamboom 

LOT 54  15/0290     S          CHP     C  Foto/Stamboom 

LOT 55   12/1136    S          CHP     H  Foto/Stamboom 

LOT 56   15/2015    C          BB        H  Foto/Stamboom 

LOT 57   12/1166    S          CHP     H  Foto/Stamboom 

LOT 58   16/3601    S          CH       H  Foto/Stamboom

LOT 59   12/1168    M          CH       C  Foto/Stamboom 

LOT 60   16/3627    S          CH       H  Foto/Stamboom

LOT 61   13/1353    S           BBP    H  Foto/Stamboom

LOT 62    16/3645   M          BB      C    Foto/Stamboom

LOT 63    13/1364    S          G/PD  C    Foto/Stamboom

LOT 64    16/3650   S          BB       H   Foto/Stamboom

LOT 65    13/1421   M          R        C   Foto/Stamboom

LOT 66    16/3655   S          CH      H   Foto/Stamboom

LOT 67    13/1437   S          CH      H   Foto/Stamboom

LOT 68    16/3661   S          BBP    C   Foto/Stamboom

LOT 69    13/1481   S          CH      H   Foto/Stamboom

LOT 70    16/3672   S           BB      C  Foto/Stamboom

LOT 71    13/1494   M          CH      H  Foto/Stamboom

LOT 72    16/3676   M           BB      H  Foto/Stamboom

LOT 73    13/1507   S           BB      C   Foto/Stamboom

LOT 74    16/3684   S           BB       H  Foto/Stamboom

LOT 75    13/1516   S           BB      C    Foto/Stamboom

LOT 76    16/3687   S           CH      C    Foto/Stamboom

LOT 77    13/1524    S          BBP    H    Foto/Stamboom

LOT 78    16/3704    S           BB      C    Foto/Stamboom

LOT 79    13/61441  S           DCH   C    Foto/Stamboom

LOT 80    16/3714    M          CHWF H   Foto/Stamboom

LOT 81    14/00661   S          CHWF H   Foto/Stamboom

LOT 82    16/3715     M         CH      H   Foto/Stamboom

LOT 83    14/2004     S          CH      C    Foto/Stamboom 

LOT 84    16/3732     S           CH     H   Foto/Stamboom

LOT 85    14/2015    M          BB      H   Foto/Stamboom

  LOT 86    16/3782     S          CH      H   Foto/Stamboom

LOT 87     14/2030     M         BBWF H  Foto/Stamboom

LOT 88     16/29227  S         G/PD   H  Foto/Stamboom

LOT 89     14/2031    S          BB      H  Foto/Stamboom

LOT 90      17/4464   S          BB      C  Foto/Stamboom

LOT 91      15/013     M         BBP   H   Foto/Stamboom

LOT 92      07/75932  S         DCP    C  Foto/Stamboom

LOT 93      16/3719    S          CH     H  Foto.Stamboom

LOT 94      14/2105    S          BB     C  Foto/Stamboom

LOT 95      08/00074  S         CH      C    Foto/Stamboom

LOT 96      04/2827    S         BB      C    Foto/Stamboom

LOT 97      13/1391    S         CH      C    Foto/Stamboom

LOT 98      10/0620    M        CH      C    Foto/Stamboom

LOT 99      15/015      M         CH     C   Foto/Stamboom

Make a free website with Yola