NOK POSDUIFUNIE


Die lyste hieronder bevat die inligting soos deur klubs geregistreer en aan die Unie beskikbaar gestel.  Die besonderhede word gepubliseer volgens die jaartalle van die ringe.  Binne elke groep is besonderhede gesorteer volgens Ringnommers en Ringletters.  Uit diĆ© lys kan die geregistreerde eienaar bepaal word.  

Make a free website with Yola